ÖSTRABY BOKEN 1704 - 1996
Nyheter
Aktiviteter
Östraby Bygdeförening
Att bo i Östraby
Näringsliv
Företagare
Föreningar
Projekt
Förskola
Skola
Bredband
Turist attraktioner
Slaget vid Borst
Litt om allt....
Östraby Boken
Bondepraktikan
Kontakt
 
 
 
 
 
   

Denna bok har som syfte att beskriva delar av byns historia.
Vi tror att kunskaper om våra förfäder och deras livsvillkor kan lära oss att bättre förstå och uppskatta den miljö och de traditioner som de har lämnat efter sig och som vi nu, i vår tur, har haft i uppgift att förvalta.
Det är människornas historia som utgör huvuddelen av denna bok.

Sedan 1704 kan man följa släkt efter släkt i byns ursprungliga femton gårdar med dess uppdelningar och avstyckningar efter 1820 till våra dagar.
Det har blivit många namn och årtal. Och fler skulle det blivit om vi inte hade begränsat urvalet till personer som har bott åtminstone några år i byn.

Grunden för arbetet har utgjorts av studier av källmaterial, huvudsakligen i form av kyrkoböcker, mantalslängder, bouppteckningar och domstolsprotokoll.
I denna bok finns bilder och tydliga kartor.

Priset för boken är 195:-,eventuellt tillkommer frakt.
Kontakta Stellan Persson i bygdeföreningen på telefon 0415-40006.

 
 

 

Copyright 2008.Design by Din Profil AB. All rights reserved