ÖSTRABY BYGDEFÖRENING
Nyheter
Aktiviteter
Östraby Bygdeförening
Att bo i Östraby
Näringsliv
Företagare
Föreningar
Projekt
Förskola
Skola
Bredband
Turist attraktioner
Slaget vid Borst
Litt om allt....
Östraby Boken
Bondepraktikan
Kontakt
 
 
 
 
 
   
Föreningen bildades den 15 mars 1988. Föreningen har till uppgift att tillvarata och verka för kulturella intressen och traditioner, samt att verka för bygdens framtida utveckling och trivsel.

Årsavgiften är 100:- per år och familj. Medlemskapet är öppet för alla.

Ordförande är Anna Corelius som kan nås på telefon 0415 - 404 04 eller e-post: anna.corelius@horby.se
 
 

 

Copyright 2008.Design by Din Profil AB. All rights reserved