PROJEKT
Nyheter
Aktiviteter
Östraby Bygdeförening
Att bo i Östraby
Näringsliv
Företagare
Föreningar
Projekt
Förskola
Skola
Bredband
Turist attraktioner
Slaget vid Borst
Litt om allt....
Östraby Boken
Bondepraktikan
Kontakt
 
 
 
 
 
   

PROJEKT

Under dessa åren (start 1988) som Östraby Bygdeförening arbetat, helt ideelt så har vi satt igång lite olika projekt. Det sista projektet som vi satte igång under våren 2004 är Öresunds Bo projektet, det hittills största av våra projekt.

AKTUELLA PROJEKT I FÖRENINGEN

Nu (2008) planerar vi för att medverka i det EU-stödda Landsbygdutvecklingsprogrammet. Ett så kallat Leader-område med Partnerskap bestående av representanter för offentlig, privat och ideell sektor har bildats för Mellanskåne. Programmet syftar till att genomföra projekt som har tre målområden:

- Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
- Förbättra miljön och landsbygdens markområden
- Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin.

PROJEKT GENOM ÅREN

Läs vidare på kommande sidor om våra olika projekt klicka på respektive projekt för att läsa mer om projektet. 
 

 

Copyright 2008.Design by Din Profil AB. All rights reserved